"Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" - Tuần 3 (16/5/2017-23/5/2017)
Xin hãy trả lời tất cả những câu hỏi ở form sau

1. Câu 1: Bạn hãy cho biết thời gian và địa điểm thành lập các chi bộ cộng sản đầu tiên ở Lào?

2. Câu 2: Biên giới Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam hiện nay dài bao nhiêu km?

3. Câu 3: Cuộc khởi nghĩa của ông Kẹo và ông Cômmađăm ở Hạ Lào chống thực dân Pháp xâm lược diễn ra vào thời gian nào?

Thông tin người tham gia
Thông tin có đánh dấu * là bạn bắt buộc phải nhập