"Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" - Tuần 9 (27/6/2017-04/7/2017)
Xin hãy trả lời tất cả những câu hỏi ở form sau

1. Câu 1: Hội nghị cán bộ Lào họp tại căn cứ Lào Húng, quyết định lấy đơn vị Látxavông làm nơi tuyên bố chính thức thành lập quân đội Lào Ítxalạ do đồng chí Cay xỏn Phômvihản là chỉ huy tối cao. Bạn cho biết Quân đội nhân dân Lào được thành lập vào thời gian nào?

2. Câu 2: Với quá trình hoạt động cách mạng sôi nổi, đầy trách nhiệm đồng chí Cay xỏn Phômvihản đã được chi bộ Ban xung phong Bắc Lào nhất trí kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Lễ kết nạp đồng chí Cay xỏn Phômvihản vào Đảng được tổ chức ở đâu và vào thời gian nào?

3. Câu 3: Tình hữu nghị Việt - Lào đã được thể hiện qua nhiều tác phẩm điện ảnh, trong đó có bộ phim “Hai người Mẹ”. Bạn hãy cho biết bộ phim “Hai người Mẹ” được sản xuất vào năm nào? Ai là đạo diễn của phim?

Thông tin người tham gia
Thông tin có đánh dấu * là bạn bắt buộc phải nhập