"Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" - Tuần 17 (22/8/2017-29/8/2017)
Xin hãy trả lời tất cả những câu hỏi ở form sau

1. Câu 1: Bạn hãy cho biết thời gian thành lập của Hội Hữu nghị Việt - Lào và thời gian thành lập của Hội Hữu nghị Lào - Việt?

2. Câu 2: Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng để củng cố và tăng cường lâu dài tình đoàn kết Việt - Lào, đánh dấu quan hệ hai nước chuyển sang giai đoạn mới - giai đoạn quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng và hai Nhà nước. Bạn cho biết thời gian, địa điểm ký bản Hiệp ước đó?

3. Câu 3: Thực hiện yêu cầu của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào về việc cử các đoàn cán bộ cao cấp của Lào sang nghiên cứu, học tập kinh nghiệm cách mạng Việt Nam, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ra Quyết định số 19-QĐ/TW về việc thành lập Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc đặc biệt. Bạn hãy cho biết thời gian ra Quyết định trên?

Thông tin người tham gia
Thông tin có đánh dấu * là bạn bắt buộc phải nhập