Cuộc thi tuần 9

Thời gian kết thúc thi
  • 5Ngày
  • 15Giờ
  • 39Phút
  • 57Giây
Bạn Đoàn Văn Nam đoạt giải Nhất tuần 8 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Bạn Đoàn Văn Nam đoạt giải Nhất tuần 8 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Ban Tổ chức chúc mừng bạn Đoàn Văn Nam (Giáo viên Trường THPT Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) và 7 bạn khác đã đoạt giải tuần 8 Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022.

Bạn Khổng Minh Khiến đoạt giải Nhất tuần 7 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Bạn Khổng Minh Khiến đoạt giải Nhất tuần 7 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Ban Tổ chức chúc mừng bạn Khổng Minh Khiến (Phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) và 7 bạn khác đã đoạt giải tuần 7 Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022.

Lan tỏa cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Lan tỏa cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Hàng trăm nghìn lượt người tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022, thể hiện sự quan tâm và tình cảm đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.