Cuộc thi tuần 3

Thời gian kết thúc thi
  • 1Ngày
  • 22Giờ
  • 59Phút
  • 16Giây
Hơn 6 vạn lượt thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào tuần 3

Hơn 6 vạn lượt thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào tuần 3

Tuần thứ ba của Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022, sau 4 ngày diễn ra đã thu hút đông đảo người tham gia dự thi với hơn 6 vạn lượt thi.

Bạn Trần Thanh Long đoạt giải Nhất tuần 2 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Bạn Trần Thanh Long đoạt giải Nhất tuần 2 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Ban Tổ chức chúc mừng bạn Trần Thanh Long (Tiểu đoàn 5, Trường Sĩ quan Chính trị, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) và 7 bạn khác đã đoạt giải tuần 2 Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022.

Bạn Võ Thị Mỹ Kiều đoạt giải Nhất tuần 1 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Bạn Võ Thị Mỹ Kiều đoạt giải Nhất tuần 1 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Ban Tổ chức chúc mừng bạn Võ Thị Mỹ Kiều (trường THPT Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) và 7 bạn khác đã đoạt giải tuần 1 Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022.