Cuộc thi tuần 2

Thời gian kết thúc thi
  • 0Ngày
  • 3Giờ
  • 15Phút
  • 10Giây
Hơn 6 vạn lượt thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào tuần 2

Hơn 6 vạn lượt thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào tuần 2

(ĐCSVN) - Tuần thứ hai của Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022, sau 4 ngày diễn ra đã thu hút đông đảo người tham gia dự thi với hơn 6 vạn lượt thi.

Bạn Võ Thị Mỹ Kiều đoạt giải Nhất tuần 1 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Bạn Võ Thị Mỹ Kiều đoạt giải Nhất tuần 1 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

(ĐCSVN) – Ban Tổ chức chúc mừng bạn Võ Thị Mỹ Kiều (trường THPT Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) và 7 bạn khác đã đoạt giải tuần 1 Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022.

Lan tỏa tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Lan tỏa tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

(ĐCSVN) – Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 là thông điệp tuyên truyền quan trọng nhằm lan tỏa lịch sử, tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.