Cuộc thi tuần 9

Thời gian kết thúc thi
  • 1Ngày
  • 22Giờ
  • 55Phút
  • 18Giây
Hơn 22 vạn lượt thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào tuần 9

Hơn 22 vạn lượt thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào tuần 9

Tuần thứ 9 của Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022, sau 4 ngày diễn ra đã thu hút đông đảo người tham gia dự thi với hơn 22 vạn lượt thi.

Bạn Đoàn Văn Nam đoạt giải Nhất tuần 8 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Bạn Đoàn Văn Nam đoạt giải Nhất tuần 8 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Ban Tổ chức chúc mừng bạn Đoàn Văn Nam (Giáo viên Trường THPT Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) và 7 bạn khác đã đoạt giải tuần 8 Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022.

Bạn Khổng Minh Khiến đoạt giải Nhất tuần 7 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Bạn Khổng Minh Khiến đoạt giải Nhất tuần 7 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Ban Tổ chức chúc mừng bạn Khổng Minh Khiến (Phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) và 7 bạn khác đã đoạt giải tuần 7 Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022.