Cuộc thi tuần 10

Từ ngày 15/08/2022 16:00 đến ngày 22/08/2022 15:00
1.Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào được thành lập từ năm nào?
2.Dưới đây là hình ảnh Phó Thủ tướng Phạm Hùng và Phó Thủ tướng Lào Phoune Sipaseuth ký Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Lào. Sự kiện này diễn ra năm nào?
3.Lào và Việt Nam cùng tiến hành đổi mới đường lối xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa từ năm nào?
4.Cùng tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam và Lào có những thuận lợi gì đối với việc củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước?
5.Ủy ban Hợp tác liên Chính phủ Việt Nam - Lào được thành lập từ năm nào?
6.Từ năm 2001 đến năm 2005, Việt Nam có bao nhiêu dự án đầu tư vào Lào?
7.Tổng số vốn đầu tư trực tiếp của Lào vào Việt Nam đến năm 2007 là bao nhiêu?
8.Hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào ra đời năm nào?
9.Hãy chọn đáp án trong các thông tin dưới đây:
10.Trường Hữu nghị T78 (còn được gọi là “Trường Lào”) hiện nằm ở địa phương nào?

Thông tin người tham gia

Thông tin có đánh dấu * là bạn bắt buộc phải nhập