Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Trí Dũng - Lâm Khánh Nguồn: nhandan.vn, ngày 18/7/2022

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Các cựu chiến binh, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từng chiến đấu và công tác tại Lào dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Các cựu chiến binh, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từng chiến đấu và công tác tại Lào dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Các cựu chiến binh, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từng chiến đấu và công tác tại Lào dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Các cựu chiến binh, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từng chiến đấu và công tác tại Lào dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất