Những bức ảnh quý về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với Hoàng thân Xu-pha-nu-vông sang thăm Việt Nam tại Việt Bắc, năm 1948

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với Hoàng thân Xu-pha-nu-vông sang thăm Việt Nam tại Việt Bắc, năm 1948.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Thủ tướng Chính phủ Xụ-văn-na Phu-ma cùng Đoàn đại biểu Chính phủ liên hiệp dân tộc Vương quốc Lào tại Việt Nam, ngày 26/4/1961

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Thủ tướng Chính phủ Xụ-văn-na Phu-ma cùng Đoàn đại biểu Chính phủ liên hiệp dân tộc Vương quốc Lào tại Việt Nam, ngày 26/4/1961.

Hoàng thân Xu-pha-nu-vông nhận hoa của thiếu nhi Thủ đô Hà Nội tại buổi mít tinh trọng thể của nhân dân Hà Nội chào mừng Thủ tướng Xụ-văn-na Phu-ma và Hoàng thân Xu-pha-nu-vông tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 28/4/1961

Hoàng thân Xu-pha-nu-vông nhận hoa của thiếu nhi Thủ đô Hà Nội tại buổi mít tinh trọng thể của nhân dân Hà Nội chào mừng Thủ tướng Xụ-văn-na Phu-ma và Hoàng thân Xu-pha-nu-vông tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 28/4/1961.

Các cháu thanh thiếu niên Hà Nội tặng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc vương Lào Xỉ-xạ-vàng Vắt-thạ-na và các vị khách quý Lào trong buổi mít tinh trọng thể của mười vạn nhân dân Hà Nội do Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội tổ chức hoan nghênh Quốc vương Lào sang thăm Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình, ngày 12/3/1963.

Các cháu thanh thiếu niên Hà Nội tặng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc vương Lào Xỉ-xạ-vàng Vắt-thạ-na và các vị khách quý Lào trong buổi mít tinh trọng thể của mười vạn nhân dân Hà Nội do Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội tổ chức hoan nghênh Quốc vương Lào sang thăm Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình, ngày 12/3/1963.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vị-hản, Hà Nội, năm 1966

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vị-hản, Hà Nội, năm 1966.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay mặt Đảng và Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Sao Vàng cho Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào Cay-xỏn Phôm-vị-hản, thủ đô Viêng-chăn ngày 1/5/1981

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay mặt Đảng và Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Sao Vàng cho Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào Cay-xỏn Phôm-vị-hản, thủ đô Viêng-chăn, ngày 1/5/1981.

Chủ tịch BCHTƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Cay-xỏn Phôm-vị-hản tiếp Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười, thủ đô Viêng-chăn, ngày 12/8/1992.

Chủ tịch BCHTƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Cay-xỏn Phôm-vị-hản tiếp Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười, thủ đô Viêng-chăn, ngày 12/8/1992.

Nhân dân tỉnh Chăm-pa-xắc nồng nhiệt đón chào Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam  Lê Khả Phiêu đến thăm Chăm-pa-xắc, tháng 3/1998.

Nhân dân tỉnh Chăm-pa-xắc nồng nhiệt đón chào Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu đến thăm Chăm-pa-xắc, tháng 3/1998.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất